News

Vi er Tull og Tøys og lager høyttaleren HiRO 🧞‍♂️

Vi er Tull og Tøys og lager høyttaleren HiRO 🧞‍♂️

Vi er et lite selskap bestående av 3 personer som har finansiert utviklingen av HiRO som produkt med egne midler siden august i fjor. Nå starter vi et forhåndssalg slik at...

Vi er Tull og Tøys og lager høyttaleren HiRO 🧞‍♂️

Vi er et lite selskap bestående av 3 personer som har finansiert utviklingen av HiRO som produkt med egne midler siden august i fjor. Nå starter vi et forhåndssalg slik at...